ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ ಬಿ

1 ಹೆಸರು ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ ಬಿ
2 ವಿಳಾಸ ಅಕ್ಷರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಅಂಚೆ ಬೆಳಣ್ಣು-೫೭೬೧೧೧
ಕಾರ್ಕಳ ತಾ|| ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9481145775
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ jana.bhat@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಕನ್ನಡ 1997 ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು
2 ಲಘು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 1997 ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು
3 ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 1998 ಕೈಂತಜೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪೇರಮುಗೇರು
4 ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಾಯುವಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ 1998 ಕೈಂಜತೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪೇರಮುಗೇರು
5 ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬರಿ ಕಥೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಕನ್ನಡ 1998 ಕೈಂಜತೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪೇರಮುಗೇರು
6 ಪೀಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸಾಹಸಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೆ.ಎಂ.ಬ್ಯಾರೀ ಕನ್ನಡ 2008 ಸಾಧನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
7 ಡಿಕೆಮರಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಕಾಚಿಯೋ ಕನ್ನಡ 2009 ಅಂಕಣ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
8 ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ 2010 ಸೀತಾ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ
9 ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಅನನ್ಯ ಕತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 2010 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಡ್ಯ
10 ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಅನನ್ಯ ಕತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 2010 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಡ್ಯ
11 ಮನೋರಮಣೀಯ ವಿಶ್ವಕತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 2011 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಡ್ಯ
12 ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶದ ಭಾವಕತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 2012 ಕೌಸ್ತುಭ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
13 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಲ್ಲಾಳರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕನ್ನಡ 2015 ಡಾ.ನಿ.ಬಿ.ವಿಜಯ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಉಡುಪಿ
14 ದೈತ್ಯ ಚೇತನದ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿ.ಆರ್.ಪೆಂಡ್ಸೆ ಕನ್ನಡ 2018 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನವದೆಹಲಿ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com