ಅನುವಾದಕರ ಪಟ್ಟಿ

Sort Translators
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
31 ನಂದಗಾವ್ ಎಫ್.ಎಂ
( 09 May 2018, 04:38 pm )
8762414676
nandagaonfm@gmail.com
# 2 ಎಂ, # 225, 2ನೇಮೈನ್, ಕಸ್ತೂರಿನಗರ, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್.ಈಸ್ಟ್
ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560043
7

32 ರಾಮನಮಲಿ ಡಿ
( 09 May 2018, 04:53 pm )
9901431040
ramanamali.d@gmail.com
ಶ್ರೀ ಡಿ.ರಾಮನಮಲಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಬಡಾವಣೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
0

33 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
( 09 May 2018, 04:58 pm )
9164832522
ninchanrasudhanva@gmail.com
ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಿಂಗೇಗೌಡ
ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ|| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-೫೭೧೪೩೫
2

34 ಉಷಾ ಎಂ
( 09 May 2018, 05:06 pm )
9448632682
ushanvith22@yahoo.com
ಡಾ.ಎಂ.ಉಷಾ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
1

35 ಪ್ರಸನ್ನ ಎ.ಎನ್
( 09 May 2018, 05:09 pm )
9880504463
prasanna450@gmail.com
# ೨೬, ’ನಿರಾಳ’, ೧೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೭೦
4 ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ೨೦೦೫

36 ವಿಶ್ವನಾಥ ಹುಲಿಕಲ್
( 15 May 2018, 02:52 pm )
001-408-784-1099
vhulikal@yahoo.com
1177, Gardenside Lane, Cupertino, C A 95014
USA
5 ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಸೇವಾದಳ

37 ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ.ಬಿ
( 15 May 2018, 03:01 pm )
9448566928
pbshivanna@gmail.com
# ೨೭, ೧ನೇಮಹಡಿ, ೫ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿವನ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೨ 9 ಸ್ಫಟಿಕ ಶ್ರೀ
ಜೀಶಂಪ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

38 ವಿಲಿಯಮ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೋನಿಸ್
( 15 May 2018, 03:32 pm )
9448318425
mgmonis@gmail.com
ಎಫ್-೫, ಓಂಕಾರ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ
ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩
1

39 ಜೆ.ಎಸ್.ಕುಸುಮಗೀತ
( 15 May 2018, 03:37 pm )
9342125144
kusumageetajs@gmail.com
# ೦೮, ’ಪಂಚವಟಿ’, ೮ನೇ ಮೈನ್, ೫ನೇಕ್ರಾಸ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦೦೦೯ 15 ರಾಮಚಂದ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮಾನ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿಂದಿ ಸೇವೆ ಸಮ್ಮಾನ್
ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮಾನ್
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮ್ಮಾನ್
ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ
ಹಿಂದಿ ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ಗಾರ್ಗಿ ಗುಪ್ತ ದ್ವಿವಾಗೀಶ್

40 ವೀರಘಂಟಿ ಮಠ ಎಂ.ಎಸ್.
( 15 May 2018, 04:00 pm )
9901112951
rockakash@gmail.com
ಪಂಚವಟಿ, ಫ್ಲಾಟ್-ನಂ-೨೦, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ
ಆಶ್ರಮ ಪೂರ್ವ, ವಿಜಯಪುರ- ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಜಯಪುರ-೫೮೬೧೦೩
2

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com