- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


20%

ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಹೃದಯ

ಕಥೆಗಳು

- ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಬೇಗೂರು

ಬೆಲೆ : ₹ 70/- ₹ 56/-
20%

ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ. ಎಸ್. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 120/-
20%

ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ನಂತರ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ.ಎ. ಶಾರದ

ಬೆಲೆ : ₹ 160/- ₹ 128/-
20%

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ

ವಿಜ್ಞಾನ

- ಡಾ.ವೈ.ಸಿ.ಕಮಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 200/-
20%

ತಾಳೆಗರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಡಾ.ಹೆಚ್.ಹೆಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 125/- ₹ 100/-
20%

ತೆಂಕಣ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-
20%

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 120/-
20%

ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 60/-
20%

ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ ಹಿಂದಿ (ಭಾಗ-1)

ಸಂಚಯಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-
20%

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ತೆಲಗು)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 40/-