- ೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ರಾಬಿನ್‌ಸನ್‌ ಕ್ರೂಸೊಕಥೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಆನಂದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 45/- ₹ 23/-
50%

ಮೃಗನಯನಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮ.ಸು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 115/- ₹ 58/-
50%

ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 35/- ₹ 18/-
50%

ಘೊಂತಮಾರ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಕು. ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಎರಡು ಧ್ರುವ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ಭಾರತದರ್ಶನ ಭಾಗ-1

ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 110/- ₹ 55/-
50%

ಭಾರತದರ್ಶನ ಭಾಗ-2

ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 110/- ₹ 55/-
50%

ಪಿಗ್ಮೇಲಿಯನ್

ನಾಟಕ

- ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-
50%

ಸೋಪೊಕ್ಲೇಸ್ ಮಹಾಕವಿಯ ಮೂರು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು

ನಾಟಕ

- ಪ್ರೊ.ಕ.ವೆಂ. ರಾಘವಾಚಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್‌ನ ಮೂರು ಮಹಾ ನಾಟಕಗಳು -

ನಾಟಕ

- ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಭಗವನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ಗಾಂಧೀಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್

ನಾಟಕ

- ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಕೆ. ಶಾರದಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-