- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


20%

ಮುಜ್ರಿಮ್ ಹಾಜಿರ್

ಕಾದಂಬರಿ

- ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 400/- ₹ 320/-
20%

ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 80/-
20%

ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಸ್ಪಂದನ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 120/-
20%

ವಿಚಾರ ಸಂಕಥನ-1

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಗಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-
20%

ವಿಚಾರ ಸಂಕಥನ-2

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೊಡ್ಲಕೆರೆ ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 200/-
20%

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಎಂ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 60/-
20%

ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ನಂಟು: ಮುನ್ನೋಟ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಬೆಲೆ : ₹ 40/- ₹ 32/-
20%

ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಭಾಷೆ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 60/-
20%

ಮೋಡಿ ಲಿಪಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 40/- ₹ 32/-
20%

ಅನುವಾದ ಸಂಕಥನ -1

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರದೀಪ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-