- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ಮುಜ್ರಿಮ್ ಹಾಜಿರ್

ಕಾದಂಬರಿ

- ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 400/- ₹ 200/-
50%

ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಸ್ಪಂದನ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ವಿಚಾರ ಸಂಕಥನ-1

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಗಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ವಿಚಾರ ಸಂಕಥನ-2

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೊಡ್ಲಕೆರೆ ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಎಂ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ನಂಟು: ಮುನ್ನೋಟ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಬೆಲೆ : ₹ 40/- ₹ 20/-
50%

ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಭಾಷೆ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಮೋಡಿ ಲಿಪಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 40/- ₹ 20/-
50%

ಅನುವಾದ ಸಂಕಥನ -1

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರದೀಪ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-