ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್-18ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ಕಾದಂಬರಿ -


15%

ಯಾರದೀ ಕಾಡು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 128/-
15%

ಅಭಯ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಬೆಲೆ : ₹ 120/- ₹ 102/-
15%

ಮುಜ್ರಿಮ್ ಹಾಜಿರ್

ಕಾದಂಬರಿ

- ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 400/- ₹ 340/-
15%

ತಾಳೆಗರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಡಾ.ಹೆಚ್.ಹೆಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 125/- ₹ 106/-
15%

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 128/-
15%

ಸ್ವೇಚ್ಛೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವೀರಭದ್ರೇಗೌಡ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 85/-
15%

ಫಕೀರಾ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಗಿರೀಶ್ ಜಕಾಪುರೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 128/-
15%

ಈನಿಯಡ್

ಕಾದಂಬರಿ

- ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 128/-
15%

ಗಿರಮಿಟಿಯ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಪ್ರಭಾಕರ ನಿಂಬರಗಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 450/- ₹ 383/-
15%

ಶಾರದ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಎ.ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 85/-
15%

ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 400/- ₹ 340/-

First « 1 2 3 4 »Last