ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

50%

ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ಮಂ

ಬೆಲೆ : ₹ 30/- ₹ 15/-
50%

ಮದಾಂ ಬೊವಾರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವಿ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 25/- ₹ 13/-
50%

ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು

ಕಾದಂಬರಿ

- ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಅನಾಥ ಪಕ್ಷಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವೀರಭದ್ರ

ಬೆಲೆ : ₹ 85/- ₹ 43/-
50%

ರಾಬಿನ್‌ಸನ್‌ ಕ್ರೂಸೊಕಥೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಆನಂದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 45/- ₹ 23/-
50%

ಮೃಗನಯನಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮ.ಸು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 115/- ₹ 58/-
50%

ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 35/- ₹ 18/-
50%

ಘೊಂತಮಾರ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಕು. ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಎರಡು ಧ್ರುವ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ಭಾರತದರ್ಶನ ಭಾಗ-1

ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 110/- ₹ 55/-
50%

ಭಾರತದರ್ಶನ ಭಾಗ-2

ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 110/- ₹ 55/-
50%

ಪಿಗ್ಮೇಲಿಯನ್

ನಾಟಕ

- ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-