ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

50%

ಕನ್ನಡ ತತ್ವಪದಕಾರ್ತಿಯರ ವಾಚಿಕೆ

ಸಂಚಯಗಳು

- ಡಾ.ನೀಲಾ ಕೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟ-1

ನಾಟಕ

- ಡಾ.ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟ-2

ನಾಟಕ

- ಡಾ.ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ-ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ | ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಎಂ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ –ಆಯ್ದ ಬರೆಹಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ | ಮಹೇಶ ಅಡಕೋಳಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಕಣಜ

ಕಥೆಗಳು

- ಶೀಲಾ ಕೊಳಂಬಕಾರ್ | ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-1 -ಸಣ್ಣಕಥೆ

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ.ಆರ್.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-1 - ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಆರ್.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಬಿ.ಎನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-3 -ಕಾವ್ಯ

ಕಾವ್ಯ

- ಡಾ.ಆರ್.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಆರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-4 - ನಾಟಕ

ನಾಟಕ

- ಡಾ.ಆರ್.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಬಿ.ಎನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-5 -ಆತ್ಮಕಥೆ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

- ಡಾ.ಆರ್.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ನಾಮವರ್ ಸಿಂಹ್ –ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-