ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ಪುರುಷಾ ಮೃಗ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಆನಂದ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-
50%

ನಿರ್ಮಲಾ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಭೂಗರ್ಭಯಾತ್ರೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-
50%

ಆನಂದ ಮಠ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಬಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ (ಭಾಗ-1)

ಕಾದಂಬರಿ

- ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ (ಭಾಗ-2)

ಕಾದಂಬರಿ

- ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ರಾಜಾಮಲಯಸಿಂಹ (ಭಾಗ-3)

ಕಾದಂಬರಿ

- ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಯುಗಾಂತ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಸರಸ್ವತಿ ಗಜಾನನ ರಿಸ್ ಬೂದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ಮಂ

ಬೆಲೆ : ₹ 30/- ₹ 15/-
50%

ಮದಾಂ ಬೊವಾರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವಿ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 25/- ₹ 13/-
50%

ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು

ಕಾದಂಬರಿ

- ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಅನಾಥ ಪಕ್ಷಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ವೀರಭದ್ರ

ಬೆಲೆ : ₹ 85/- ₹ 43/-