ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ೨೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


30%

ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಾ.ವೇ.ಶ್ರೀಧರ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಮನು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಪುರುಷ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ. ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಅರವಿಂದರ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಚ್.ಜಿ.ಸತೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಐವರು ಸಂತರು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಧರ್ಮಶಾಸಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಅನಂತದಕಡೆಗೆಚಿಂತನೆ (ಶ್ರೇಣಿ-2)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಸುಮನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ನಮ್ಮಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು*

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-