- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


20%

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುಗ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 80/-
20%

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ನಾ.ದಿವಾಕರ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 80/-
20%

ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯೊಡ್ಡಿ

ಕಥೆಗಳು

- ಸಂ: ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 160/- ₹ 128/-
20%

ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನ

ಕಥೆಗಳು

- ಜ.ನಾ ತೇಜಶ್ರೀ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 80/-
20%

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-8

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 1,000/- ₹ 800/-
20%

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-10

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 1,000/- ₹ 800/-
20%

ಮರಾಠಿ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 48/-
20%

ಬುರ್ಖಾದ ಹುಡುಗಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 48/-
20%

ಯಾರದೀ ಕಾಡು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 120/-
20%

ಅಭಯ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಬೆಲೆ : ₹ 120/- ₹ 96/-