- ಕಥೆಗಳು -


50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-9-2) (ಲಂಬಕ: ಶಶಾಂಕವತೀ ತರಂಗಗಳು-8-36)

ಕಥೆಗಳು

- ಪ್ರೊ ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-10)

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ. ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ, ಡಾ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ದೇವಕಿ, ಪ್ರೊ ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 300/- ₹ 150/-
50%

ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು

- ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ವಿಜಯನಗರಚರಿತ್ರೆ* (ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2)

ಕಥೆಗಳು

- ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕಸಿಮಾವು ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳು-2014

ಕಥೆಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 125/- ₹ 63/-
50%

ವಿಜಯನಗರ ತುಳುವ ವೀರ ನರಸಿಂಹರಾಯ

ಕಥೆಗಳು

- ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧ

ಕಥೆಗಳು

- ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಡಾನ್ ಕಿಕ್ಸಾಟನ ಸಾಹಸಗಳು

ಕಥೆಗಳು

- ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯೊಡ್ಡಿ

ಕಥೆಗಳು

- ಸಂ: ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 160/- ₹ 80/-
50%

ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನ

ಕಥೆಗಳು

- ಜ.ನಾ ತೇಜಶ್ರೀ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಹೃದಯ

ಕಥೆಗಳು

- ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಬೇಗೂರು

ಬೆಲೆ : ₹ 70/- ₹ 35/-
50%

Collected Short Stories of Kuvempu

ಕಥೆಗಳು

- ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-