ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ಕಥೆಗಳು -


50%

ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-2

ಕಥೆಗಳು

- ಆರ್. ಪಿ. ಹೆಗಡೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-3

ಕಥೆಗಳು

- ಆರ್. ಪಿ. ಹೆಗಡೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಮಿ.ಜೆ.ನಿ. ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು

- ಎಂ. ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-
50%

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಕಥೆಗಳು

- ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಉರ್ದುವಿನ ಕಥೆ

ಕಥೆಗಳು

- ಮಹಮೂದಾ ಬೇಗಂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ರತ್ನಾ ಮಣೂರ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/- ₹ 30/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-4) (ಲಂಬಕ: ಮದಮಮಂಚುಕಾ)

ಕಥೆಗಳು

- ಕೆ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 90/- ₹ 45/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-5) (ಲಂಬಕ: ರತ್ನಪ್ರಭಾ)

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-6) (ಲಂಬಕ: ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ)

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ಲೀಲಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದಿ ಕಥೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ. ಮೈಥಿಲಿ. ಪಿ. ರಾವ್, ಡಾ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 70/- ₹ 35/-
30%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-9-1) (ಲಂಬಕ: ವೇಲಾ, ಶಶಾಂಕವತೀ ತರಂಗಗಳು-1-7)

ಕಥೆಗಳು

- ಟಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪ್ರೊ ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 120/- ₹ 84/-