ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 8, 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು-ಉರ್ದು-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮಟ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ -


30%

ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಉತ್ತರ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವತ್ಸಲ ಬಂಗಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಚ್.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಹಿಂದೂ ಆದರ್ಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಸಿ.ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸರ್ವೋದಯ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಶಂಸ ಐತಾಳ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಭಾರತದಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬ್ಬ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೈತನ್ಯಗಳ ವೈಭವ (ಶ್ರೇಣಿ-3)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ಜ್ಞಾನದೇವನ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಜಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-
30%

ತುಕಾರಾಮರ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 7/-