ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.09.2017 ರಿಂದ 30.09.2017ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ Android App - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಮ್ಮಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು

- ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ -


"ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಈ ಕೃತಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಅನಾದಿತ್ವ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬರಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KBBP 0094
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ 2013
ಬೆಲೆ 10/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
Payable Amount ₹ 8/-
ಪುಟಗಳು 84

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com