ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಮ್ಮಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು

- ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ -


"ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಈ ಕೃತಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಅನಾದಿತ್ವ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬರಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0094
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2013
ಬೆಲೆ 10/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 7/-
ಪುಟಗಳು 84

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ