ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸರ್ವೋದಯ

- ಶಂಸ ಐತಾಳ್ -


ಸರ್ವೋದಯದ ನೇತಾರ ವಿನೋಬಾ ಬಾವೆಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋದಯವು ಜೀವನದ ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶೀ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಜನತೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಐಹಿಕಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ, ದೇಶಸೇವೆ, ಕಾಯಕ, ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ, ಭೂದಾನ, ಗ್ರಾಮದಾನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ, ಭಾಷಣಗಳ ಉದೃತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಐಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0062
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಶಂಸ ಐತಾಳ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2010
ಬೆಲೆ 10/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 7/-
ಪುಟಗಳು 76

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ