ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಮ್ಮಧರ್ಮ

- ಹುರಗಲವಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀ -


"ಸಾರಾಂಶವು, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಉಪದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ಆಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಇಚ್ಛಾನಿಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂತಹುದು, ಕರ್ಮವಾದದ ಆವಶ್ಯಕತೆ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯು ಪರಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಮೊದಲಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0054
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಹುರಗಲವಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2010
ಬೆಲೆ 10/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 7/-
ಪುಟಗಳು 66

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ