ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

- ಬಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್ -


ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯನ್ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಥಿಯೊಡೋರ್ ಶೆರ್ಬಾತ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಂ ನ ಈ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸ್ಕಂಧಗಳು, ಆಯತನಗಳು ಧಾತುಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾನ, ಅನಾತ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಪ್ರತೀತ್ಯಸಮುತ್ಪಾದ, ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಂಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಗಡ ನೀಡಿರುವ ಅನುಬಂಧಗಳು ಸರ್ವಾಸ್ತಿವಾದ ಪಂಥದ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸುಬಂಧುವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸರ್ವಾಸ್ತಿವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧಾತುಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ ಇವು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0046
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2015
ಬೆಲೆ 75/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 60/-
ಪುಟಗಳು 157

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ