ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ

ಆನಂದ

- ದಾಸರಿವೆಂಕಟರಮಣ | ಸಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP-0368
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ದಾಸರಿವೆಂಕಟರಮಣ | ಸಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 75/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 38/-
ಪುಟಗಳು 124

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ