ಕಥೆಗಳು

ಮಲಯಾಳಂ ಕತೆಗಳು

- ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು | : ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0368
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು | : ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2019
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 85/-
ಪುಟಗಳು 187

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ