ನಾಟಕ

ಒಂದು ಮುರುಕು ಕುರ್ಚಿ

- ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸುರಾನಾ | ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0367
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸುರಾನಾ | ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 35/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 30/-
ಪುಟಗಳು 56

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ