ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಆದಿವಾಸಿ ಬದುಕು

- ಶ್ರೀ ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP-0376
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ
ಭಾಷೆ ಶ್ರೀ ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 128/-
ಪುಟಗಳು 278

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ