ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪಿಯರ್ ಬೊರ್ದು ವಿಚಾರಗಳು

- ಡಾ.ಭಾರತೀದೇವಿ.ಪಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP-0371
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಭಾರತೀದೇವಿ.ಪಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 75/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 64/-
ಪುಟಗಳು 109

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ