ಕಾದಂಬರಿ

ಸಾವಿತ್ರಿ

- ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ರೇಗೇ | ಗಿರಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP-0365
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ರೇಗೇ | ಗಿರಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 75/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 64/-
ಪುಟಗಳು 104

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ