ಕಥೆಗಳು

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP-0373
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2019
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 75/-
ಪುಟಗಳು 250

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ