ಸಂಚಯಗಳು

ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ ವಾಚಿಕೆ

- ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ/ ಶಾ,ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0334
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಂಚಯಗಳು
ಲೇಖಕರು ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ/ ಶಾ,ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 160/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 136/-
ಪುಟಗಳು 308

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ