ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಚುಂಬಕಗಾಳಿ

- ಆನಂದ ಝಂಜರವಾಡ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0330
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಆನಂದ ಝಂಜರವಾಡ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 170/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 145/-
ಪುಟಗಳು 344

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ