ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭೂಗರ್ಭೀಚ ಜಲಪ್ರವಾಹ

- ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0324
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 225/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 113/-
ಪುಟಗಳು 412

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ