ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

Multilingualism in India and Translation

- ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0315
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ / ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 75/-
ಪುಟಗಳು 291

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ