ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾದಂಬರಿ

ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ

- ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0313
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 200/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 160/-
ಪುಟಗಳು 340

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ