ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ

- ಮಹೇಶ್ ದತ್ತಾನಿ / ಬಿ.ಸುರೇಶ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0310
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಮಹೇಶ್ ದತ್ತಾನಿ / ಬಿ.ಸುರೇಶ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 60/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 51/-
ಪುಟಗಳು 104

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ