ನಾಟಕ

ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆಂಗ್ದು

- ಎಸ್.ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಅಂಜುಸಿಂಗ್ / ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳಕೆರೆ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0308
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಎಸ್.ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಅಂಜುಸಿಂಗ್ / ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳಕೆರೆ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 49

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ