ನಾಟಕ

ಜಗವೇ ಮಾಯಾ

- ಭಾಸ್ಕರಚಂದ್ರ / ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0307
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಭಾಸ್ಕರಚಂದ್ರ / ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 72

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ