2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಾಟಕ

ಇಂದ್ರಸಭಾ

- ಉರ್ದುಮೂಲ: ಸಯ್ಯದ್ಆಗಾಹಸನ್ ಅಮಾನತ್ಲ ಖನವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬೋಡೆರಿಯಾಜ್ಅ ಹಮದ್, ಚಿದಾನಂದಸಾಲಿ, ವಿಕ್ರಮವಿಸಾಜಿ -


ಇಂದ್ರಸಭಾ ಉರ್ದುಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ನಾಟಕಕೃತಿ .ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ನಾಟಕ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರತಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಲೋಕದಅಪ್ಸರೆ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದ ನರಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮಕಥಾನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ, ಚಡಪಡಿಸುವ, ದುರಂತ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಈ ನಾಟಕವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾತ್ರಗಳೆರಡೂ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0306
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಉರ್ದುಮೂಲ: ಸಯ್ಯದ್ಆಗಾಹಸನ್ ಅಮಾನತ್ಲ ಖನವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬೋಡೆರಿಯಾಜ್ಅ ಹಮದ್, ಚಿದಾನಂದಸಾಲಿ, ವಿಕ್ರಮವಿಸಾಜಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 25/-
ಪುಟಗಳು 61

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಟ 07 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸುವುದು.

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ