ನಾಟಕ

ಇಂದ್ರಸಭಾ

- ಸಯ್ಯದ್ ಆಗಾ ಹಸನ್ ಅಮಾನತ್ ಲಖನವಿ, ಬೋಡಿರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ/ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0306
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ಸಯ್ಯದ್ ಆಗಾ ಹಸನ್ ಅಮಾನತ್ ಲಖನವಿ, ಬೋಡಿರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ/ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 61

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ