ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಅರ್ಜಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.09.2017 ರಿಂದ 30.09.2017ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ Android App - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮೋಡಿ ಲಿಪಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ

- ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ -


ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒರತೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಗೆದಷ್ಟು ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಗ್ಗಲುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಾಸನ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ತಾಮ್ರಪಟಗಳನ್ನು, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಆಕರಗಳಾಗಬಹುದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಕರವಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೋಡಿಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಲಿಪಿಯ ಉಗಮ, ಸ್ವರೂಪ, ವಿಕಾಸ, ಮೋಡಿಲಿಪಿ ಬರಹಗಾರು, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0282
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
Published 2016
ಬೆಲೆ 40/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 34/-
ಪುಟಗಳು 87

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ