2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ನಂಟು: ಮುನ್ನೋಟ

- ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ -


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಣ ನಂಟು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದುದು. ಈ ಎರಡೂ ನುಡಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಳೆಗಳಿವೆ. ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಳೆದ ಗಡಿಗೆರೆಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಹರವು ಒಡಕಿಲ್ಲದೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ನುಡಿಗಳ ಬರಹಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಬಗೆಯೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರುವ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ ರೂಪದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕನ್ನಡ-ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮರಾಠಿ-ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ಮರಾಠಿ ಕಥನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0280
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 40/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 20/-
ಪುಟಗಳು 87

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಟ 07 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸುವುದು.

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ