ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾದಂಬರಿ

ಮುಜ್ರಿಮ್ ಹಾಜಿರ್

- ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ -


ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಮಾಲೆಯಡಿ ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ ಅವರು ಬಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಮುಜ್ರಿಮ್ ಹಾಜಿರ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನದು. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧವು ಕಾಲ, ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಕಥಾನಾಯಕ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಪಸ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಕಥೆ. ಮನುಷ್ಯ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದಿರುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0270
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 400/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 200/-
ಪುಟಗಳು 818

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ