೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಂಡವಾಳ ಯುಗ

- ನಗರಗೆರೆ ರಮೆಶ್ -


ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1848ನೆಯ ಇಸವಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನರು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ದಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾದ ಪಲ್ಲಟ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0259
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ನಗರಗೆರೆ ರಮೆಶ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 128/-
ಪುಟಗಳು 330

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ