ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾವ್ಯ

ರೆಕ್ಕೆಯೊಡೆದ ಮುಗಿಲು

- ಜ.ನಾ ತೇಜಶ್ರೀ -


ಜ.ನಾ. ತೇಜಶ್ರೀಯವರು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ 68 ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕರ ನೂರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಯೊಡೆದ ಮುಗಿಲು ಶಿರೋನಾಮೆಯಡಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಕವಿತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕವನಗಳ ಅನುಭವಲೋಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿರುವ ಕವಿತೆಗಳ ಲೇಖಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವೂ ಸಹ ಒದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0258
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಜ.ನಾ ತೇಜಶ್ರೀ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 80/-
ಪುಟಗಳು 196

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ