ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಮರಾಠಿ)

- ಶೋಭಾ ನಾಯಕ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0235
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಶೋಭಾ ನಾಯಕ್
ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 105

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ