ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

- ಭಾಗೀರಥಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0230
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಭಾಗೀರಥಿ
ಭಾಷೆ ಅಸ್ಸಾಂ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 40/-
ಪುಟಗಳು 85

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ