ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

- ಡಾ.ಸಿ.ನಾಗಣ್ಣ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0225
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಸಿ.ನಾಗಣ್ಣ
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 40/-
ಪುಟಗಳು 93

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ