ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

Indian Languages in School Education System

- ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0213
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2015
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 120/-
ಪುಟಗಳು 342

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ