ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.09.2017 ರಿಂದ 30.09.2017ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ Android App - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕವಿತೆಗಳು

ಸಮಗ್ರಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ-2

- ಡಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ -


ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಮಾಲೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ (ಸಂಪುಟ-2) ಕೃತಿಯು ಹಿಂದಿಯ ಐದು ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಬಂಗಾಲಿಯ ಒಂದು, ರಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೆಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ತಲಾ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಏಳು ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಕಗಳು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಬಂಧನ, ಮಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0207
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕವಿತೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
Published 2015
ಬೆಲೆ 200/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 170/-
ಪುಟಗಳು 366

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ