೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಥೆಗಳು

ಕಸಿಮಾವು ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳು-2014

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"2014ರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕತೆಗಳ ಅನುವಾದಗಳ ಸಂಕಲನ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0200
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 125/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 100/-
ಪುಟಗಳು 352

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ