ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್-18ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಾಟಕ

ಹಿಂದಿ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0199
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 125/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 63/-
ಪುಟಗಳು 490

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ