ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಾಟಕ

ಹಿಂದಿ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0199
ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 125/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 88/-
ಪುಟಗಳು 490

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ