ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಡೆಯೋಣ ಕೇಳುತ್ತಾ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಜಾಗತೀಕರಣದ ಎದುರಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳ ಕೆಲವು ಕಥನಗಳು.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0198
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 200/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 100/-
ಪುಟಗಳು 576

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ