ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾವ್ಯ

ಮಣಿ ಸರ: ಗಡಿದಾಟಿದ ಕವಿತೆಗಳು-2014

- ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ -


"2014ರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೂಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0197
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 120/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 84/-
ಪುಟಗಳು 296

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ