ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಆಯ್ದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಅನುವಾದ ಸಂಕಲನ.. ಕಮ್ಮಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ."
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0196
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳು
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 105/-
ಪುಟಗಳು 207

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ