ಕಾದಂಬರಿ

ಮುಂಬಯಿ ಬಿಂಬ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0195
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2014
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 50/-
ಪುಟಗಳು 151

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ